Uniwersytet trzeciego wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką dla seniorów, której głównym celem stała się aktywizacja osób starszych oraz poprawa jakości ich życia. Założeniem programu jest także pełne wykorzystanie potencjału seniorów na rynku pracy i poprawa rozwoju społeczno- gospodarczego kraju.

 

Uczelnie te nie tylko pozwalają osobom starszym rozwijać się, poszerzać swoją wiedzę i podnosić kompetencje zawodowe, ale stały się także pewnego rodzaju miejscem spotkań z rówieśnikami będącymi w podobnej do nich sytuacji. Nadmiar czasu w połączeniu z bezczynnością, poczuciem upływającego czasu oraz samotnością mogą być niezwykle szkodliwe. Uniwersytet Trzeciego Wieku staje się pewnego rodzaju odskocznią, pasją, sposobem spędzenia czasu oraz urozmaiceniem codziennej monotonii.

 

Wyróżnia się dwa modele Uniwersytetów Trzeciego Wieku: francuski i brytyjski. Pierwszy z nich cechuje się wysokim poziomem działalności dydaktycznej i rozwiniętym zapleczem naukowo – badawczym przy jednoczesnej współpracy z uczelnią podczas gdy drugi z nich opiera się na samokształceniu i wspólnej pomocy seniorów.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi wykłady, seminaria, lektoraty języków obcych, kluby tematyczne, zajęcia rekreacyjno- ruchowe, szkolenia i imprezy różnego rodzaju. UTW zwykle utrzymuje się ze składek członkowskich, zostaje dofinansowanie z budżetu miasta, ze sponsoringu bądź wypracowanych przez uczelnię środków finansowych.

Artykuły

Aktywność fizyczna po 50
Jeżeli ukończyłeś 50 rok życia, wcale nie musisz...
Internet dla seniorów
Statystyki nie kłamią. Nasze społeczeństwo starzeje się, odsetek...
Czyszczenie i impregnacja materaca - ISOKOR Fabrics i Cleaner
Nietrzymanie moczu dotyka aż 15% osób w podeszłym...
Odwrócona hipoteka dla seniora
Zdaniem ekspertów odwrócona hipoteka jest dobrym rozwiązaniem dla...