Jak założyć prywatny dom opieki?

Nie wiesz, od czego zacząć założenie prywatnego domu opieki? Jak załatwić formalności? Czego się spodziewać? Jakie wymagania musisz spełnić, aby otworzyć tego typu placówkę?

 

 Działalność gospodarcza związana z pełnieniem całodobowej opieki nad osobami starszymi wymaga uzyskania specjalnego pozwolenie od wojewody. Koniecznością jest przystosowanie obiektu do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie.

 

Dokumenty, które musisz złożyć u Wojewody:

- wniosek o zezwolenie otworzenia działalności,

- dokumenty, które określają tytuł prawny do nieruchomości,

- plan i koncepcję prowadzenia danej placówki,

- informację o niekaralności osoby kierującej placówką,

- zaświadczenie o zdolności prowadzenia placówki,

- informację o sposobach, w jakich będzie finansowana placówka,

- zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS,

 

Obiekt, gdzie znajdować się będzie Dom Opieki, musi pozytywnie przejść kontrolę Sanepidu. Placówka musi spełniać wszelkie wymogi architektoniczne, być przestronna i bezpieczna dla pensjonariuszy. W domach piętrowych musi znajdować się winda. Na każdą osobę w obiekcie musi przypadać co najmniej 6m2, na pięć osób powinna przypadać jedna łazienka a w każdym pomieszczeniu znajdować się muszą uchwyty i zabezpieczenia ułatwiające poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym. W ośrodku być powinny jadalnia, świetlica, pralnia i suszarnia.

 

Osobom starszym powinieneś zapewnić opiekę kilku zawodowych pielęgniarek i wyspecjalizowanych wolontariuszek. Ustawa nakazuje podanie pensjonariuszom co najmniej trzech posiłków dziennie, dlatego musisz zatrudnić doświadczoną kucharkę. Koniecznością jest sprzątanie obiektu przynajmniej raz w ciągu dnia.

 

Prywatne domy opieki są przyszłościowym biznesem, ponieważ wciąż przybywa osób starszych. Jeżeli jesteś przekonany o swojej decyzji, nie czekaj i zacznij działać już dziś.

Porady

Dom seniora czy opiekunka?
Niestety życie często zmusza nas do podejmowania trudnych...
Jak wybrać Dom Opieki dla chorych na Alzheimera?
Na chorobę Alzheimera chorują głównie osoby starsze, które...
Prywatny czy Państwowy Dom Opieki ?
Posyłając najbliższych do domu opieki często stajemy przed...
Czy można uzyskać zwolnienie z opłat za pobyt seniora w domu opieki?
Opłaty za pobyt w domu seniora są ponoszone...